Pretraga

Category: Bilteni

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je 11. septembra 2021. godine, stupio je na snagu 19. septembra

Zakon o elektronskom fakturisanju

Dana 9. jula 2021. godine, objavljene su tri uredbe i tri pravilnika doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 7.

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Dana 27. maja 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana

Zakon o klimatskim promenama

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije od 18. marta 2021. godine narodni poslanici su usvojili novi Zakon o klimatskim promenama („Sl. glasnik RS“, br. 26/2021)