Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

Dana 22. aprila 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana 30. aprila 2021. godine.

Zakon je deo energetskog paketa zakona koji su istovremeno doneseni i zamenjuje dosadašnji Zakon o efikasnom korišćenju energije (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2013).

Razlozi za donošenje Zakona su prevashodno određeni kao ostvarivanje uštede energije i unapređenje energetske efikasnosti kroz njeno efikasno korišćenje. Cilj zakonodavca je da se doprinese ostvarivanju uštede energije, smanjenju uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene, sigurnosti njenog snabdevanja kao i poboljšanju konkurentnosti privrede i uslova za ekonomski razvoj.

Usklađivanje zakonodavstva u oblasti energetike sa normativom Evropske Unije je takođe jedan od glavnih ciljeva donošenja ovog Zakona, budući da se sve više zemalja okreće ulaganju u tzv. zelene tehnologije što može dovesti do velikih ušteda za Srbiju, kao i do otvaranja novih radnih mesta.

Zakon se sastoji iz šesnaest glava a najznačajnije novine i odredbe se odnose na:

  • osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru ministarstva Rudarstva i energetike čiji će zadatak, između ostalog, biti davanje podsticaja za energetsku efikasnost, pripremanje predloga projekata za finansiranje, kao i pružanje informacija i saveta u pogledu energetske efikasnosti;
  • detaljnije uređivanje instituta energetske usluge – ugovora između pružaoca energetske usluge sa jedne strane, stručnog lica, koji pruža usluge u oblasti energetske efikasnosti kako bi doveo do povećanje nivoa iste kod korisnika energetske usluge sa druge strane, tako da sada postoje Ugovor o energetskom učinku i Ugovor o efikasnoj isporuci energije;
  • davanje državnih subvencija u cilju poboljšanja energetske efikasnosti;
  • uvođenje obaveze energetskih pregleda kod velikih preduzeća;
    propisivanje mera energetske efikasnosti, kontrolisanje energetske efikasnosti zgrada, normiranje energetske efikasnosti prilikom obavljanja energetskih delatnosti i kod krajnjih kupaca;
  • uvođenje instituta energetskog označavanja proizvoda koji utiču na potrošnju energije i koji se mogu staviti na tržište i/ili pustiti u rad samo ako imaju oznaku energetske efikasnosti, kao i obavezu eko-dizajna za iste.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet.
Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2021.

Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije