Cvetkovic, Skoko i Jovicic Law office about us

O nama

Ko smo

Posvećenost CSJ u stvaranju poslovno-pravnog ambijenta koji će našim klijentima pružiti visokokvalitetnu i efikasnu profesionalnu pomoć zasnovanu na poverenju, kao i sveobuhvatnu stručnu podršku u rešavanju kompleksnih pravnih i poslovnih pitanja, donela nam je reputaciju pouzdanog i kvalitetnog pravnog savetnika.

Individualnim pristupom svakom klijentu, uz uvažavanje njihovog poslovnog okruženja i prepoznavanje specifičnosti njihove poslovne filozofije, neprekidno proširujemo svoja znanja i samim tim obogaćujemo naše profesionalno i lično iskustvo.

Čime se bavimo

Nastojimo da kontinuirano unapređujemo kvalitet i raznovrsnost pravnih usluga koje pružamo

U kontekstu političkih i ekonomskih promena, te ubrzanog i donekle haotičnog procesa stvaranja savremenog normativnog okvira i izgradnje modernijeg poslovnog okruženja u Srbiji, nastojimo da kontinuirano unapređujemo kvalitet i raznovrsnost pravnih usluga koje pružamo, da budemo efikasni i pouzdani, kao i da održavamo organizacionu strukturu koja će bez izuzetaka uspeti da zadovolji sve zahteve naših poslovnih partnera.

Naš cilj

Advokati i saradnici naše kancelarije poseduju iskustva u različitim oblastima prava i industrijama, i odlikuje ih kreativan pristup u pronalaženju inovativnih rešenja koja najbolje odgovaraju potrebama naših klijenata.

CSJ je posvećen investiranju u talentovane, kreativne i ambiciozne ljude koji se lako prilagođavaju zahtevima profesije i potrebama naših klijenata. Verujemo da je ključ uspeha u kombinaciji individualnog razvoja, profesionalnog usavršavanja i timskog rada, zasnovanim na primeni novih znanja i savremenih tehnologija, kao i negovanju poverenja u odnosima sa klijentima.