Category: Bilteni

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o kulturnom nasleđu („Sl. glasnik RS„, br. 129/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“), objavljen je 28 decembra 2021. godine, stupio na snagu 5. januara 2022.

Zakon o inovacionoj delatnosti

Krajem decembra prošle godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 05.

Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 17. novembra 2021. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021 –

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je 11. septembra 2021. godine, stupio je na snagu 19. septembra

Zakon o elektronskom fakturisanju

Dana 9. jula 2021. godine, objavljene su tri uredbe i tri pravilnika doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 7.

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Dana 27. maja 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana