Pretraga

Category: Bilteni

Elektronsko arhiviranje

Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku doneta 2021. godine (u daljem tekstu:

Ukidanje naknade za konverziju

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji dana 04. avgusta 2023. godine (u daljem tekstu: „Zakon“) prestao je da

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o kulturnom nasleđu („Sl. glasnik RS„, br. 129/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“), objavljen je 28 decembra 2021. godine, stupio na snagu 5. januara 2022.

Zakon o inovacionoj delatnosti

Krajem decembra prošle godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 05.