Pretraga

Sporazum o filmskoj koprodukciji između Srbije i Italije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 06. septembra 2023. godine Zakon o potvrđivanju sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 5/2023). Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum o odnosima u oblasti filma između Vlade Socijalističke Federativne Jugoslavije i Vlade Republike Italije iz 1968. godine.

Potvrđivanjem ovog sporazuma prevazilazi se problem koji je postojao u vezi sa starim sporazumom iz 1968. godine budući da njegove odredbe nisu pratile važeće propise država. Kao jedan od glavnih razloga za potvrđivanje ovog sporazuma navodi se unapređenje i jačanje kulturnih odnosa između ove dve države.

Sporazumom se definišu pojmovi „koprodukcija“ i „koproducent“, a kao nadležni organi odgovorni za sprovođenje ovog sporazuma određuju se Ministarstvo kulture i Filmski centar Srbije (za Vladu Republike Srbije) i Ministarstvo kulture – Generalni direktorat za kinematografiju i audiovizuelno stvaralaštvo (za Vladu Republike Italije). Koprodukcija se odnosi na kinematografska ili audiovizuelna dela bez obzira na žanr (igrani, animirani, dokumentarni), u skladu sa zakonima i propisima obe države.

Po ovom sporazumu, koprodukcije koje se smatraju „nacionalnim delima“ uživaju sve beneficije koje proizilaze iz važećih zakona i propisa na teritoriji dve države. O kojim beneficijama se radi biće utvrđeno kompletnim listama beneficija koje će gorepomenuti nadležni organi jedni drugima predočiti. Ove beneficije se dodeljuju svakom producentu isključivo od strane zemlje čiji je on državljanin. Iste će biti dodeljene samo koprodukcionom projektu koji podnesu koproducenti koji raspolažu dobrim tehničkim i finansijskim kapacitetima i relevantnim profesionalnim iskustvom.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2023.