Pretraga

Category: Bilteni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 28. septembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 4. oktobra 2015. godine, a primenjuje se počev od 15. oktobra 2015. godine, s tim da se odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba koje se tiču obaveze naručioca da donese godišnji plan javnih nabavki, koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2016. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije dana 07.07.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o hipoteci, koji je stupio na snagu 16.07.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Fokus: Dana 05.06.2015. godine počeo je da se primenjuje Zakon o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“ br. 128/14), koji je stupio na snagu 04.12.2014. godine (u daljem tekstu: „Zakon“).

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije je dana 08.05.2015. godine usvojila Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 42/2015 i stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”

Fokus: Dana 09.04.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 34/2015 dana 14.04.2015. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 15.04.2015. godine.

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je u sredu, 1. aprila 2015. godine Radni doručak s temom „Primena zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ u prostoru i organizaciji Srpske asocijacije menadžera čiji je član advokat Goran Cvetković.

Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Fokus: Dana 25. februara 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 28. februara 2015. godine.