RADNI DORUČAK
Datum: 1. april 2015. godine
Mesto održavanja: Srpska asocijacija menadžera (SAM)

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je u sredu, 1. aprila 2015. godine Radni doručak s temom „Primena zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ u prostoru i organizaciji Srpske asocijacije menadžera čiji je član advokat Goran Cvetković.

U okviru prezentacije podeljene na nekoliko oblasti, prisutni su imali priliku da saznaju sve u vezi sa promenama koje donosi ovaj zakon od advokata Gorana Cvetkovića, Mine Skoko i Jelene Jovičić, partnera u advokatskoj kancelariji.

BRK_9697Kako izgleda ’jedinstveni šalter’, na koji način će urbanistički planovi podsticati, a ne opstruirati izgradnju, odgovornost državnih organa i javnih preduzeća za postupanje u propisanim rokovima i jednostavniji postupak za izgradnju objekata kada je investitor javni sektor – samo su neke od obrađenih tema.

Bilo je reči i o primeni ograničavanja visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, upisu prava na novoizgrađene objekte po službenoj dužnosti, olakšicama koje donosi objedinjena procedura, a posebno šta se sve odnosi na pojam građevinskog zemljišta, kao i koje su sve promene i izmene zakona u vezi izgradnje objekata.

BRK_9744Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksa za dobijanje građevinske dozvole, zatim unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih 4% na 7% u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Zahvaljujemo se Srpskoj asocijaciji menadžera na odličnoj organizaciji Radnog doručka.