Pretraga

Category: Građenje

Ukidanje naknade za konverziju

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji dana 04. avgusta 2023. godine (u daljem tekstu: „Zakon“) prestao je da

NCR kampus

Angažovan kao pravni savetnik na projektu NCR kampus, CSJ je bio zadužen za izradu due diligence izveštaja i svih ugovora koji su označili početak izgradnje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Osnovni razlog donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji – koji je u primeni od 6. novembra 2018 – jeste unapređenje i menjanje postojećih i uvođenje novih zakonskih rešenja, kao i usaglašavanje sa odredbama posebnih zakona koji su stupili na snagu posle 2014, posebno sa Zakonom o elektronskom poslovanju i Zakonom o opštem upravnom postupku.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. godine, dok će podzakonski akti za izvršenje ovog zakona biti doneti u roku od tri meseca. Cilj Zakona je uspostavljanje i održavanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u interesu sigurnosti pravnog prometa. U skladu sa ovom intencijom uspostavljena je jednostavnija procedura upisa, kao i kratki rokovi za postupanje.

BIG Fashion Vidikovac

CSJ je ovlašćen da formira i vodi tim koji će raditi na stvaranju uslova za početak izgradnje šoping centra BIG FASHION VIDIKOVAC koji će biti najveći te vrste u Srbiji. U ovom momentu se vrši finalno regulisanje svih imovinsko-pravnih odnosa, pristupa izmenama plana detaljne regulacije kao i pribavljanja lokacijskih uslova kako bi se konačno dobila građevinska dozvola. Na čelu tima koga čine advokati, pravnici, arhitekte, građevinski inženjeri i urbanisti je advokat Goran Cvetković.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je stupio na snagu 4. decembra 2015. godine. Jedan od razloga za donošenje Izmena Zakona je potreba za ubrzanjem postupka upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti.

Zakon o ozakonjenju objekata

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 20. novembra 2015. godine usvojila Zakon o ozakonjenju objekata, koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine. Cilj donošenja Zakona jeste stvaranje povoljnijih uslova za ozakonjenje mnogobrojnih nezakonito izgrađenih objekata.

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u hotelu Falkensteiner u četvrtak, 4. juna 2015. godine, u saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom čiji je član advokat Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bile su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji.