Pretraga

Category: Građenje

Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”

Fokus: Dana 09.04.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 34/2015 dana 14.04.2015. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 15.04.2015. godine.

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je u sredu, 1. aprila 2015. godine Radni doručak s temom „Primena zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji“ u prostoru i organizaciji Srpske asocijacije menadžera čiji je član advokat Goran Cvetković.

Završetak projekta – ambasada SAD

Dana 15. maja 2014. godine potpisan je protokol čime je i pravno završena izgradnja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Na ovom projektu vrednom 130 miliona USD CSJ je angažovan kao pravni savetnik a advokat Goran Cvetković je predvodio pravni tim kao i bio direktor celog projekta.

Svečano otvaranje Ambasade SAD

Dana 1. jula 2013. godine održana je svečana ceremonija otvaranja nove ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Na ovom projektu vrednom 130 miliona USD, CSJ je angažovan kao pravni savetnik a advokat Goran Cvetković je predvodio pravni tim kao i bio direktor celog projekta.

Nova ambasada SAD

CSJ je uz saglasnost Vlade Sjedinjenih Američkih Država angažovan od strane Framaco International Inc. na projektu izgradnje nove Američke ambasade u Beogradu. Angažman obuhvata pružanje svih vrsta pravne pomoći kao i poslove koordinacije izgradnje koja obuhvata i planiranje, izgradnju kao i kontakte sa državnim organima i javnim preduzećima u Srbiji. Tim advokata koji će raditi na projektu će predvoditi advokat Goran Cvetković koji je ujedno imenovan za direktora celog projekta. Ukupna vrednost projekta je 130 miliona USD.

Mimoza – Tivat, Crna Gora

Central European Estate je, zajedno sa partnerima, započeo izradu due dilligence izveštaja u vezi investicije na poluostrvu Mimoza koje se nalazi pored Tivta u Crnoj

Intermarché

Francuska kompanija Intermarché je okončala kupovinu zemljišta u Beogradu na kome će biti izgrađen njihov prvi supermarket u Beogradu. Intermarché u Srbiji već poseduje supermarket