Francuska kompanija Intermarché je okončala kupovinu zemljišta u Beogradu na kome će biti izgrađen njihov prvi supermarket u Beogradu. Intermarché u Srbiji već poseduje supermarket u Čačku. Kompanija će u Srbiji raditi pod imenom Interex. Advokat Goran Cvetković, partner kancelarije Cvetković, Skoko & Jovićić, je aktivno učestvovao u izvršenju ove kupovine.