PSC Mobile Solutions

CSJ je uspešno vodio i završio pregovore u plasiranju softverskog rešenja za naplatu parkinga u gradovima u ime klijenta PSC Mobile Solutions (PSC MS). PSC MS je zaključio ugovor sa firmama iz Francuske, Q Park i NetSize. Prema ugovoru, softver će biti korišćen u čitavom nizu gradova u Fransuskoj. QPark predstavlja jednog od najvećih parking operatera u Francuskoj a NetSize, kao deo globalne Gemalto grupe, jednog od najvećih igrača na polju bezbednosti plaćanja. Celokupne pregovore je vodio advokat Goran Cvetković. Početna vrednost posla je preko 1 milion evra.

Opširnije

Arcana

CSJ je završio seriju greenfield ugovora o izgradnji fabrika za reciklažu u ime Arcana. Specifičnost ugovora je da su se radili za potrebe francuskog tržišta u skladu sa francuskim i engleskim pravom. Fabrike će biti postavljene u više gradova u Francuskoj a ukupna vrednost posla je 10 miliona evra. Posao je vodio advokat Goran Cvetković.

Opširnije

Radni doručak

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Opširnije

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u hotelu Falkensteiner u četvrtak, 4. juna 2015. godine, u saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom čiji je član advokat Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bile su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji.

Opširnije

ICT HUB Venture

CSJ je imenovana kao pravni savetnik prvog srpskog investicionog fonda ICT HUB VENTURE. Kao pravni savetnik, CSJ će biti angažovan prilikom pregovora sa startup-ovima, kao i za pružanje pravnih usluga u svim aspektima investiranja. CSJ će takođe uzeti učešća u izradi nove regulative koja će regulisati ovu oblast. Na čelu tima CSJ se nalazi advokat Mina Skoko.

Opširnije

BIG Fashion Park

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila aktivnosti oko kupovine zemljišta površine 50.000 m2 koje je pripadalo privrednom društvu Minel Kotlogradnja Real Estate a koje se nalazi u Višnjićkoj ulici odmah pored BIG Fashion Park šoping centra.

Opširnije