Pretraga

BIG Fashion Vidikovac

CSJ je ovlašćen da formira i vodi tim koji će raditi na stvaranju uslova za početak izgradnje šoping centra BIG FASHION VIDIKOVAC koji će biti najveći te vrste u Srbiji. U ovom momentu se vrši finalno regulisanje svih imovinsko-pravnih odnosa, pristupa izmenama plana detaljne regulacije kao i pribavljanja lokacijskih uslova kako bi se konačno dobila građevinska dozvola. Na čelu tima koga čine advokati, pravnici, arhitekte, građevinski inženjeri i urbanisti je advokat Goran Cvetković.