CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila aktivnosti oko kupovine zemljišta površine 50.000 m2 koje je pripadalo privrednom društvu Minel Kotlogradnja Real Estate a koje se nalazi u Višnjićkoj ulici odmah pored BIG Fashion Park šoping centra. Nakon završetka formalnog procesa kupovine pristupiće se donošenju urbanističkih akata kako bi se pripremili uslovi za izgradnju.

Vođa tima koji je završio poslove oko kupovine lokacije je advokat Goran Cvetković koji se nalazi i na čelu tima urbanista i arhitekata koji ima za zadatak da završi posao oko urbanističkog razvoja lokacije. Naziv budućeg kompleksa je Big Fashion Park.