Pretraga

Category: Bankarstvo i Finansije

Zakon o elektronskom fakturisanju

Dana 9. jula 2021. godine, objavljene su tri uredbe i tri pravilnika doneta na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 7.

Narodna banka Srbije omogućila dodatni moratorijum u otplati kredita

Narodna banka Srbije donela je nove odluke o zastoju (moratorijumu) obaveza po osnovu kredita i lizinga: Odluku o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema; i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 3. avgusta 2019, a primena većine njegovih odredbi počeće 1. januara 2020. godine. Osnovni razlog donošenja Zakona jeste rešavanje problema koji nastaju u praksi njegovom primenom, pre svega otklanjanjem određenih nedostataka u pojedinim članovima koji su sadržali nepotpune i nedovoljno jasne odredbe, kao i uvođenjem novih zakonskih rešenja.

Aviv Park Pančevo

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila posao oko kupovine Aviv Parka u Pančevu. Tim advokata koji je bio angažovan na ovom poslu su predvodili advokati Goran Cvetković i Mina Skoko.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Osnovni cilj donošenja Zakona jeste da se osigura slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite sa rokom dospeća kraćim od godinu dana, kao i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma.

BIG Fashion Park

CSJ je u svojstvu savetnika BIG Izrael završila aktivnosti oko kupovine zemljišta površine 50.000 m2 koje je pripadalo privrednom društvu Minel Kotlogradnja Real Estate a koje se nalazi u Višnjićkoj ulici odmah pored BIG Fashion Park šoping centra.

BIG Fashion šoping centar

Zvanično je otvoren Big Fashion šoping centar čime je završen tranzicioni period. CSJ je angažovan kao pravni zastupnik vlasnika šoping centra zadužen za rešavanje svih pitanja koji će nastati tokom rada šoping centra.

BIG Fashion

CSJ je završio pravni due diligence i izdao pozitivno mišljenje u vezi kupovine Plaza šoping centra u izgradnji koji se nalazi u Višnjičkoj ulici. Tako su se stvorili uslovi za potpisivanje svih neophodnih dokumenata kojima će BIG Israel postati vlasnik šoping centra. Od ovog momenta započinje tranzicioni period koji će trajati sve do formalnog otvaranja šoping centra u kome će CSJ nastaviti sa ulogom pravnog savetnika.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Dana 18.12.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 01.07.2016. godine, izuzev odredaba Zakona koje se odnose na obavezu donošenja propisa od strane Komore javnih izvršitelja i nadležnog ministra u cilju primene Zakona, a koje su stupile na snagu dana 29.12.2015. godine.

Blue Center

CSJ je angažovan kao pravni savetnik Blue Center na poslu refinansiranja postojećeg kredita. Blue Center je vlasnik najveće poslovne zgrade u Beogradu sa najvišom A + klasom. Refinansiranje vodi konzorcijum Erste Banke i Alpha Banke. Ukupna vrednost posla iznosi 49 miliona evra. Advokati Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovićič su angažovani na projektu koji obuhvata lokalne i internacionalne pravne apsekte.