CSJ je angažovan kao pravni savetnik Blue Center na poslu refinansiranja postojećeg kredita. Blue Center je vlasnik najveće poslovne zgrade u Beogradu sa najvišom A + klasom. Refinansiranje vodi konzorcijum Erste Banke i Alpha Banke. Ukupna vrednost posla iznosi 49 miliona evra. Advokati Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovićič su angažovani na projektu koji obuhvata lokalne i internacionalne pravne apsekte.