Pretraga

BIG Fashion

CSJ je završio pravni due diligence i izdao pozitivno mišljenje u vezi kupovine Plaza šoping centra u izgradnji koji se nalazi u Višnjičkoj ulici. Tako su se stvorili uslovi za potpisivanje svih neophodnih dokumenata kojima će BIG Israel postati vlasnik šoping centra. Od ovog momenta započinje tranzicioni period koji će trajati sve do formalnog otvaranja šoping centra u kome će CSJ nastaviti sa ulogom pravnog savetnika.