Pretraga

Category: Korporativno / Privredno / M&A

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Dana 27. maja 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana

Nove mere podrške privredi

Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera u cilju dalje podrške privredi i ublažavanja negativnih efekata virusa Covid-19.

Eko taksa: rok za podnošenje prijave 31. jul 2020

rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko taksu, po novoj Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ističe 31. jula 2020. godine.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kojim je propisana obaveza poslodavaca da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Pravilnikom su propisane obaveze poslodavaca i zaposlenih, odnosno preventivne mere koje su isti dužni da primenjuju u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti, odnosno njenog širenja i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Detaljnije o svemu navedenom u samom obaveštenju.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.04.2020. godine počinju sa primenom odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na uvođenje dva nova finansijska instrumenta: 1) rezervisanog sopstvenog udela i 2) prava na sticanje udela koje izdaje društvo s ograničenom odgovornošću.

Obaveze poslodavaca za vreme vanrednog stanja

U skladu sa proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a usled pandemije korona virusa Kovid-19, 16. marta 2020. godine počela je sa primenom Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.