Category: Korporativno / Privredno / M&A

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Dana 27. maja 2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu: „Zakon“) koji se primenjuje od dana

Nove mere podrške privredi

Usvojen pravni okvir za sprovođenje drugog paketa ekonomskih mera u cilju dalje podrške privredi i ublažavanja negativnih efekata virusa Covid-19.

Eko taksa: rok za podnošenje prijave 31. jul 2020

rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko taksu, po novoj Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ističe 31. jula 2020. godine.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kojim je propisana obaveza poslodavaca da najkasnije do 10. avgusta 2020. godine donesu Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Pravilnikom su propisane obaveze poslodavaca i zaposlenih, odnosno preventivne mere koje su isti dužni da primenjuju u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti, odnosno njenog širenja i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih. Detaljnije o svemu navedenom u samom obaveštenju.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.04.2020. godine počinju sa primenom odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na uvođenje dva nova finansijska instrumenta: 1) rezervisanog sopstvenog udela i 2) prava na sticanje udela koje izdaje društvo s ograničenom odgovornošću.

Obaveze poslodavaca za vreme vanrednog stanja

U skladu sa proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a usled pandemije korona virusa Kovid-19, 16. marta 2020. godine počela je sa primenom Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima stupa na snagu 11.03.2020. godine, a glavna novina predviđa da je za punovažnost saglasnosti odnosno punomoćja koja se daju za zaključenje ugovora ili preduzimanje drugog pravnog posla u formi solemnizovane isprave ili javnobeležničkog zapisa, dovoljno da potpis na datoj saglasnosti odnosno punomoćju bude overen.

Verano – Tržni centar ZIRA

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika učestvovao u svim fazama kupovine privrednog društva Verano Motors d.o.o, od stečajnog postupka do projektnog finansiranja i kupovine zgrade – tržnog centra „Zira“ u Ruzveltovoj ulici. Na čelu tima koji je realizovao poslovnu transakciju krajem decembra 2018. bio je advokat Goran Cvetković.

Verano – ZIRA Shopping center

As legal representative, CSJ participated in all phases of purchasing company Verano Motors LLC, from the bankruptcy procedure to project financing and purchase of the building – shopping center “Zira” in Ruzveltova Street. Attorney Goran Cvetkovic headed the team which executed this business transaction in late December 2018.

Acquisitions Serbia

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Dana 01.04.2020. godine počinju sa primenom odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na uvođenje dva nova finansijska instrumenta: 1) rezervisanog sopstvenog udela i 2) prava na sticanje udela koje izdaje društvo s ograničenom odgovornošću.