Pretraga

Eko taksa: rok za podnošenje prijave 31. jul 2020

Rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko taksu, po novoj Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019, dalje: „Uredba“) ističe 31. jula 2020. godine.

Ukoliko primenom odredbi prethodno važeće Uredbe do kraja 2019. godine niste obračunali i na propisani račun javnih prihoda uplatili naknadu za 2019. godinu, pored prijave za 2020. godinu, potrebno je da podnesete prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i za 2019. godinu po odredbama nove Uredbe, pri čemu se ista obračunava srazmerno, za period od 7. decembra 2019. godine zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.