BIG Fashion šoping centar

Zvanično je otvoren Big Fashion šoping centar čime je završen tranzicioni period. CSJ je angažovan kao pravni zastupnik vlasnika šoping centra zadužen za rešavanje svih pitanja koji će nastati tokom rada šoping centra.

BIG Izrael

CSJ obaveštava da je potpisan ugovor između BIG Izrael i Plaza Centers N.V. o kupovini Plaza šoping centra u izgradnji u Višnjičkoj ulici na mestu gde se nekada nalazio Kombinat Sport. Pregovori koji su uspešno okončani su trajali dva meseca a očekuje se da će se ugovor izvršiti do kraja februara 2017. godine. CSJ partneri Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovičić su bili na čelu pravnog tima koji je uradio due dilligence i pregovarao oko zaključenja ugovora.

Zakon o platnim uslugama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je dana 18.12.2014. godine usvojila Zakon o platnim uslugama (u daljem tekstu: „Zakon“), koji je dana 26.12.2014. godine stupio na snagu. Početak primene Zakona predviđen je za 01.10.2015. godine, uz izuzetak odredaba za koje je Zakonom predviđeno da počinju da se primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Hotel Metropol

Izraelski investicioni fond Central European Estate (CEE) je započeo rad na pravnoj, tehničkoj i finansijskoj analizi kupovine Hotela Metropol u Beogradu. Na ovaj način, CEE planira da započne rad na teritoriji Srbije. CEE je u vlasništvu Yuli Offera, jednog od najuspešnijih poslovnih ljudi u Izraelu. CEE ima iskustva u hotelskom poslu obzirom da upravlja hotelom […]