CSJ obaveštava da je potpisan ugovor između BIG Izrael i Plaza Centers N.V. o kupovini Plaza šoping centra u izgradnji u Višnjičkoj ulici na mestu gde se nekada nalazio Kombinat Sport. Pregovori koji su uspešno okončani su trajali dva meseca a očekuje se da će se ugovor izvršiti do kraja februara 2017. godine. CSJ partneri Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovičić su bili na čelu pravnog tima koji je uradio due dilligence i pregovarao oko zaključenja ugovora.