RADNI DORUČAK
Datum: 19. jun 2019. godine
Mesto održavanja: SAM – Srpska asocijacija menadžera

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Na radnom doručku, partner Jelena Jovičić i advokat Petar Mijatović predstavili su šta sve pokriva novi zakon, od glavnih novina u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i osnova obrade podataka, razlika između rukovanja i obrade podataka i novih praksa i procedura koje rukovaoci i obrađivači treba da uvedu, do prava lica čiji se podaci obrađuju i posledica kršenja odredbi Zakona o zaštiti podataka.

Jedan od glavnih razloga za usvajanje ovog zakona jeste potreba za pojačanom zaštitom pojedinca usled ubrzanog tehnološkog razvoja i globalizacije koji su doveli do značajnog povećanja obima prikupljanja i razmene podataka o ličnosti, posebno u svrhe marketinga, on-line praćenja ponašanja fizičkih lica, obrade ličnih podataka klijenata, zaposlenih i dr. U najvećoj meri predstavlja adaptirani prevod GDPR-a, kao i tzv. Policijske direktive koja uređuje obradu podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionoj bezbednosti.

Zakonom se proširuju postojeće dužnosti i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, kao i organa vlasti prilikom obrade ličnih podataka, uvode novi instituti i procedure, a sve u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR).

Zahvaljujemo se Srpskoj asocijaciji menadžera na odličnoj saradnji i organizaciji događaja.