Pretraga

Category: Zaštita Podataka i Privatnosti

Usklađivanje poslovanja IT kompanija sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održaće predavanje na online meetup-u na temu „Usklađivanje poslovanja IT kompanija sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je harmonizovan sa GDPR-om“.
Detaljnije informacije u vezi sa ovim događajem: https://lnkd.in/ekfN78u

Radni doručak

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Kako se uskladiti sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održaće 18.4.2019. godine savetovanje na temu „Kako se uskladiti sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti“. Seminar će trajati od 10:00 do 14:00 časova, a mesto održavanja je amfiteatar A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija.

Opšta Uredba o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije

Evropski parlament i Savet Evropske Unije su u aprilu 2016. usvojili Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka koja će početi da se primenjuje dana 25. maja 2018. Iako Republika Srbija nije članica Unije, Uredba će se primenjivati neposredno i prema određenim privrednim subjektima u Republici Srbiji.