Na inicijativu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Republika Srbija je dana 26. maja 2020. godine ratifikovala Protokol kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Protokol 223“), sa ciljem obezbeđivanja primene načela zaštite podataka o ličnosti na sve aktivnosti obrade i jačanja međunarodne saradnje organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Srbija je četvrta država članica Saveta Evrope koja je ratifikovala ovaj protokol, nakon Hrvatske, Bugarske i Litvanije.