Pretraga

Rešavanje dilema u primeni novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održao je 16.10.2019. godine savetovanje na temu „Rešavanje dilema u primeni novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Cilj savetovanja bio je da se daju odgovori u vezi sa spornim situacijama koje mogu da se pojave prilikom primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali i da se reše određene dileme koje se odnose prvenstveno na osnov za obradu podataka o ličnosti, najpre u pogledu pristanka lica, izvršenja ugovorne obaveze i legitimnog interesa rukovaoca; obradu podataka u svrhu direktnog marketinga; procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, bezbednost podataka i imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti; prava i obaveze rukovaoca i obrađivača i njihov međusobni odnos, kao i druga sporna pitanja iz prakse. Savetovanje je održano u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija u Beogradu.