Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održaće savetovanje na temu „Kako se uskladiti sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti“.

Cilj seminara je detaljno upoznavanje učesnika sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji počinje sa primenom 21. 8. 2019. godine, odnosno sa svim novinama i institutima koje ovaj zakon donosi u sklopu harmonizacije pravne regulative koja reguliše zaštitu podataka o ličnosti sa propisima Evropske Unije. Savetovanje će se održati 18.4.2019. godine od 10:00 do 14:00 časova u amfiteatru A6 Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija (ul. Kraljice Marije br. 73, Beograd).

Detaljnije o savetovanju ovde.