Category: Bilteni

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Fokus: Dana 20.04.2011. godine u Službenom glasniku RS broj 27/2011 objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom su proglašene za neustavne odredbe Zakona o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 44/95,46/98 i 1/01), koje propisuju da skupština stanara zgrade, saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, može da donesi odluke detaljno opisane u integralnoj verziji teksta.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 31/2011 dana 09.05.2011. godine, stupio je na snagu dana 17.05.2011. godine, a počeo da se primenjuje dana 17.09.2011. godine. Zakon sadrži rešenja koja imaju za cilj da izvršni postupak učine bržim i efikasnijim.

Zakon o izmenana i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2011 i stupio je na snagu dana 12.04.2011. godine, s tim što se odredbe koje se odnose na predmet oporezivanja, utvrđivanje poreske stope i poreska oslobođenja primenjuju od 1. januara 2011. godine.

Zakon o advokaturi

Fokus: Novi Zakon o advokaturi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011), koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine (u daljem tekstu: „Zakon“), uređuje advokatsku službu, uslove za bavljenje advokaturom i oblike rada advokata, prava i obaveze advokata i advokatskih pripravnika i rad advokatskih komora. Najznačajnije izmene uvedene ovim Zakonom odnose se na uvođenje obaveznog osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti, formiranje imenika advokatskih ortačkih društava, formiranje Advokatske akademije i uvođenje advokatskog ispita, kao i na uslove propisane za upis advokata – stranih državljana u imenik advokata pri Advokatskoj komori Srbije.

Zakon o zaštiti potrošača

Fokus: Dana 12.10.2010. godine donet je novi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010, u daljem tekstu: „Zakon“), koji je stupio na snagu 20.10.2010. godine i počeo da se primenjuje 01.01.2011. godine.

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Fokus: Dana 15.05.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010)(u daljem tekstu: „Zakon“), a dana 20.10.2010. godine Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010)(u daljem tekstu: „Pravilnik“).

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Fokus:Dana 04.09.2010. godine počeo je da se primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/10) na osnovu kojeg je Ministar rada i socijalne politike doneo Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 62/10).

Zakon o zaštiti od požara

Fokus: Dana 06.01.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) koji je počeo da se primenjuje 06.10.2010. godine. Zakon propisuje opšte obaveze svih pravnih lica radi sprečavanja i zaštite od požara, kao i posebne obaveze u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je pravno lice svrstano.