Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 32/2013 od 08.04.2013. godine i stupio je na snagu dana 16.04.2013. godine.

Izmenama Zakona uvode se nova rešenja u oblasti zaštite materinstva uvođenjem pauze ili skraćenja radnog vremena radi dojenja deteta i dodatne zaštite od otkaza ugovora o radu na određeno vreme za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

I
Jedna od novina koje Zakon uvodi jeste odredba koja se tiče obaveze Poslodavca da zaposlenoj ženi koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Zakonom je predviđeno da se navedena pauza ili skraćeno radno vreme računaju u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

II
Druga novina koju Zakon uvodi jeste odredba kojom se zaposlenom koji radi po osnovu ugovora na određeno vreme, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, predviđeno je da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje napred navedenih okolnosti ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju istih i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Preuzmite PDF bilten: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2013.