Pretraga

Category: Energija i Prirodni Resursi

Zakon o klimatskim promenama

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije od 18. marta 2021. godine narodni poslanici su usvojili novi Zakon o klimatskim promenama („Sl. glasnik RS“, br. 26/2021)

Arcana

CSJ je završio seriju greenfield ugovora o izgradnji fabrika za reciklažu u ime Arcana. Specifičnost ugovora je da su se radili za potrebe francuskog tržišta u skladu sa francuskim i engleskim pravom. Fabrike će biti postavljene u više gradova u Francuskoj a ukupna vrednost posla je 10 miliona evra. Posao je vodio advokat Goran Cvetković.

Zakon o zaštiti od požara

Fokus: Dana 06.01.2010. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009) koji je počeo da se primenjuje 06.10.2010. godine. Zakon propisuje opšte obaveze svih pravnih lica radi sprečavanja i zaštite od požara, kao i posebne obaveze u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara u koju je pravno lice svrstano.