CSJ je završio seriju greenfield ugovora o izgradnji fabrika za reciklažu u ime Arcana. Specifičnost ugovora je da su se radili za potrebe francuskog tržišta u skladu sa francuskim i engleskim pravom. Fabrike će biti postavljene u više gradova u Francuskoj a ukupna vrednost posla je 10 miliona evra. Posao je vodio advokat Goran Cvetković.