Year: 2016

Orion Telekom

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika završio posao na internom finansijskom i vlasničkom restruktuiranju Orion Telekom. Posao koji je trajao godinu dana je uključivao pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Royal Bank of Scotland kao i uključenim investicionim fondovima. Projekat je uključivao paralelni rad u tri zemlje i njihovim pravnim sistemima (Srbija, Holandija i Engleska). Na čelu celog tima koji je uključivao i advokatske kancelarije iz Velike Britanije i Holandije je bio Goran Cvetković, dok je Jelena Jovičić radila na pravnim aspektima dogovora.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Dana 18.12.2015. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 01.07.2016. godine, izuzev odredaba Zakona koje se odnose na obavezu donošenja propisa od strane Komore javnih izvršitelja i nadležnog ministra u cilju primene Zakona, a koje su stupile na snagu dana 29.12.2015. godine.

Blue Center

CSJ je angažovan kao pravni savetnik Blue Center na poslu refinansiranja postojećeg kredita. Blue Center je vlasnik najveće poslovne zgrade u Beogradu sa najvišom A + klasom. Refinansiranje vodi konzorcijum Erste Banke i Alpha Banke. Ukupna vrednost posla iznosi 49 miliona evra. Advokati Goran Cvetković, Mina Skoko i Jelena Jovićič su angažovani na projektu koji obuhvata lokalne i internacionalne pravne apsekte.

PSC Mobile Solutions

CSJ je uspešno vodio i završio pregovore u plasiranju softverskog rešenja za naplatu parkinga u gradovima u ime klijenta PSC Mobile Solutions (PSC MS). PSC MS je zaključio ugovor sa firmama iz Francuske, Q Park i NetSize. Prema ugovoru, softver će biti korišćen u čitavom nizu gradova u Fransuskoj. QPark predstavlja jednog od najvećih parking operatera u Francuskoj a NetSize, kao deo globalne Gemalto grupe, jednog od najvećih igrača na polju bezbednosti plaćanja. Celokupne pregovore je vodio advokat Goran Cvetković. Početna vrednost posla je preko 1 milion evra.