Pretraga

PSC Mobile Solutions

CSJ je uspešno vodio i završio pregovore u plasiranju softverskog rešenja za naplatu parkinga u gradovima u ime klijenta PSC Mobile Solutions (PSC MS). PSC MS je zaključio ugovor sa firmama iz Francuske, Q Park i NetSize. Prema ugovoru, softver će biti korišćen u čitavom nizu gradova u Fransuskoj. QPark predstavlja jednog od najvećih parking operatera u Francuskoj a NetSize, kao deo globalne Gemalto grupe, jednog od najvećih igrača na polju bezbednosti plaćanja. Celokupne pregovore je vodio advokat Goran Cvetković. Početna vrednost posla je preko 1 milion evra.