Pretraga

Category: Informacione Tehnologije i Startupovi

Zakon o inovacionoj delatnosti

Krajem decembra prošle godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o inovacionoj delatnosti (u daljem tekstu „Zakon“). Zakon je stupio na snagu 05.

Zakon o digitalnoj imovini

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o  digitalnoj imovini  („Sl. Glasnik RS“, br. 153/2020, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 29. decembra 2020.

ICT HUB Venture

CSJ je imenovana kao pravni savetnik prvog srpskog investicionog fonda ICT HUB VENTURE. Kao pravni savetnik, CSJ će biti angažovan prilikom pregovora sa startup-ovima, kao i za pružanje pravnih usluga u svim aspektima investiranja. CSJ će takođe uzeti učešća u izradi nove regulative koja će regulisati ovu oblast. Na čelu tima CSJ se nalazi advokat Mina Skoko.

PSC Mobile Solutions

CSJ je uspešno vodio i završio pregovore u plasiranju softverskog rešenja za naplatu parkinga u gradovima u ime klijenta PSC Mobile Solutions (PSC MS). PSC MS je zaključio ugovor sa firmama iz Francuske, Q Park i NetSize. Prema ugovoru, softver će biti korišćen u čitavom nizu gradova u Fransuskoj. QPark predstavlja jednog od najvećih parking operatera u Francuskoj a NetSize, kao deo globalne Gemalto grupe, jednog od najvećih igrača na polju bezbednosti plaćanja. Celokupne pregovore je vodio advokat Goran Cvetković. Početna vrednost posla je preko 1 milion evra.