CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika završio posao na internom finansijskom i vlasničkom restruktuiranju Orion Telekom. Posao koji je trajao godinu dana je uključivao pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Royal Bank of Scotland kao i uključenim investicionim fondovima. Projekat je uključivao paralelni rad u tri zemlje i njihovim pravnim sistemima (Srbija, Holandija i Engleska). Na čelu celog tima koji je uključivao i advokatske kancelarije iz Velike Britanije i Holandije je bio Goran Cvetković, dok je Jelena Jovičić radila na pravnim aspektima dogovora.