U fokusu: Rok za registraciju podataka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

U svetlu Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koji je stupio na snagu 8. juna 2018. godine, obaveštavamo vas da je Agencija za privredne registre Republike Srbije uspostavila Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Shodno gore navedenom zakonu, ovlašćena lica postojećih registrovanih subjekata su dužna da u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, registruju podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Za subjekte koji su osnovani nakon uspostavljanja Centralne evidencije, ovlašćena lica će imati obavezu da izvrše registraciju u roku od 15 dana od dana osnivanja.

U slučaju promene vlasničke strukture i članova organa registrovanog subjekta, kao i u slučaju drugih promena na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, ovlašćena lica registrovanih subjekata su dužna da evidentiraju tu promenu u roku od 15 dana od dana nastanka takve promene.

Napominjemo da se ove obaveze odnose na sledeće subjekte:

– privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
– zadruge;
– ogranke stranih privrednih društava;
– poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;
– fondacije i zadužbine;
– ustanove;
– predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Odricanje od odgovornosti: Tekst u prilogu šalje se kao opšte uputstvo i ne predstavlja pravni savet. Copyright Cvetkovic, Skoko & Jovicic 2015.