Pretraga

Category: Poresko pravo

Izmene i dopune Zakona o ZPPPA, ZPI i ZPDPL

Početkom decembra 2019, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je set zakona o izmenama i dopunama zakona koji regulišu poresku oblast, među kojima se nalaze: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (oba na snazi od 14.12.2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je na snazi od 01.01.2020. godine. Najznačajnije novine koje donose izmene ovih zakona…

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu 1. januara 2020. godine, sa osnovnim ciljem da se stvori povoljnija poslovna klima u Srbiji, odnosno poveća zaposlenosti i suzbije siva ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana počeo je da se primenjuje od 1. januara 2018. godine, osim odredbi kod kojih je drugačije naznačeno. Novine predviđene Izmenama Zakona za cilj imaju podsticanje preduzetništva, eliminisanje prepreke za započinjanje i vođenje poslovanja kroz utvrđivanje poreskih oslobođenja, kao i umanjenje sive ekonomije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 28. septembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 4. oktobra 2015. godine, a primenjuje se počev od 15. oktobra 2015. godine, s tim da se odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine.

Zakon o izmenana i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Fokus: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2011 i stupio je na snagu dana 12.04.2011. godine, s tim što se odredbe koje se odnose na predmet oporezivanja, utvrđivanje poreske stope i poreska oslobođenja primenjuju od 1. januara 2011. godine.