Year: 2019

Izmene i dopune Zakona o ZPPPA, ZPI i ZPDPL

Početkom decembra 2019, Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je set zakona o izmenama i dopunama zakona koji regulišu poresku oblast, među kojima se nalaze: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (oba na snazi od 14.12.2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je na snazi od 01.01.2020. godine. Najznačajnije novine koje donose izmene ovih zakona…

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu 1. januara 2020. godine, sa osnovnim ciljem da se stvori povoljnija poslovna klima u Srbiji, odnosno poveća zaposlenosti i suzbije siva ekonomije.

Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održaće predavanje 19.11.2019. godine na seminaru „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 3. avgusta 2019, a primena većine njegovih odredbi počeće 1. januara 2020. godine. Osnovni razlog donošenja Zakona jeste rešavanje problema koji nastaju u praksi njegovom primenom, pre svega otklanjanjem određenih nedostataka u pojedinim članovima koji su sadržali nepotpune i nedovoljno jasne odredbe, kao i uvođenjem novih zakonskih rešenja.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o autorskom i srodnim pravima je nedavno izmenjen i primenjuje se od 26. septembra 2019. Predviđene novine imaju za cilj usklađivanje odredbi nacionalnog zakona sa odredbama relevantnih direktiva EU, uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava, te delotvornije kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Radni doručak

Zajednička advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u sredu, 19. juna 2019. godine, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera čiji je član partner Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bio je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

NCR kampus

Angažovan kao pravni savetnik na projektu NCR kampus, CSJ je bio zadužen za izradu due diligence izveštaja i svih ugovora koji su označili početak izgradnje

Verano – Tržni centar ZIRA

CSJ je u svojstvu pravnog zastupnika učestvovao u svim fazama kupovine privrednog društva Verano Motors d.o.o, od stečajnog postupka do projektnog finansiranja i kupovine zgrade – tržnog centra „Zira“ u Ruzveltovoj ulici. Na čelu tima koji je realizovao poslovnu transakciju krajem decembra 2018. bio je advokat Goran Cvetković.

Verano – ZIRA Shopping center

As legal representative, CSJ participated in all phases of purchasing company Verano Motors LLC, from the bankruptcy procedure to project financing and purchase of the building – shopping center “Zira” in Ruzveltova Street. Attorney Goran Cvetkovic headed the team which executed this business transaction in late December 2018.

Acquisitions Serbia