Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 31. jula 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba koje se tiču obaveze naručioca da donese godišnji plan javnih nabavki, koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2016. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Fokus: Narodna skupština Republike Srbije je 28. septembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 4. oktobra 2015. godine, a primenjuje se počev od 15. oktobra 2015. godine, s tim da se odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine.

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Fokus: Narodna skupština Srbije dana 29.04.2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 38/2015, a stupio je na snagu 07.05.2015. godine (u daljem tekstu: „Izmene Zakona“).

Opširnije

Arcana

CSJ je završio seriju greenfield ugovora o izgradnji fabrika za reciklažu u ime Arcana. Specifičnost ugovora je da su se radili za potrebe francuskog tržišta u skladu sa francuskim i engleskim pravom. Fabrike će biti postavljene u više gradova u Francuskoj a ukupna vrednost posla je 10 miliona evra. Posao je vodio advokat Goran Cvetković.

Opširnije

Radni doručak

Advokatska kancelarija Cvetković, Skoko & Jovičić održala je Radni doručak u hotelu Falkensteiner u četvrtak, 4. juna 2015. godine, u saradnji sa Francusko-srpskom privrednom komorom čiji je član advokat Goran Cvetković. Tema Radnog doručka bile su izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji.

Opširnije