Pretraga

Pitanja i dileme prilikom usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Advokat Petar Mijatović iz advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić održao je 27.10.2020. godine predavanje na vebinaru “Pitanja i dileme prilikom usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je harmonizovan sa GDPR-om.

Teme vebinara su bile:

  • međusobni odnos rukovaoca i obrađivača po osnovu ugovora o obradi;
  • pristanak kao osnov za obradu ličnih podataka;
  • imenovanje, prava, obaveze i dužnosti lica za zaštitu podataka o ličnosti;
  • obrada podataka putem video-nadzora;
  • obrada ličnih podataka zaposlenih i kandidata;
  • druga pitanja i dileme.