Category: Rešavanje Sporova

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Fokus: Narodna Skupština Republike Srbije je dana 08.05.2015. godine usvojila Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 42/2015 i stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Zakon o parničnom postupku

Fokus: Novi Zakon o parničnom postupku (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 72/2011 od 28.09.2011. godine, a stupa na snagu 01.02.2012. godine.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Fokus: Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: „Zakon“) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 31/2011 dana 09.05.2011. godine, stupio je na snagu dana 17.05.2011. godine, a počeo da se primenjuje dana 17.09.2011. godine. Zakon sadrži rešenja koja imaju za cilj da izvršni postupak učine bržim i efikasnijim.