Day: 28 jula, 2020

Eko taksa: rok za podnošenje prijave 31. jul 2020

rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, tzv. eko taksu, po novoj Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ističe 31. jula 2020. godine.