Zakon o strancima

Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 3. aprila 2018, počinje da se primenjuje od 3. oktobra 2018. godine. Osnovni cilj donošenja Zakona je usaglašavanje nacionalnog sistema u oblasti kontrole kretanja i statusnih pitanja stranaca sa direktivama Evropske Unije koje regulišu navedenu oblast.