Pretraga

Day: januar 5, 2018

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine.