Pretraga

Day: mart 1, 2015

Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Fokus: Dana 25. februara 2015. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014 i 22/2015, dalje: „Zakon“) koji je stupio na snagu 28. februara 2015. godine.