Zakon o održavanju stambenih zgrada

Fokus: Dana 20.04.2011. godine u Službenom glasniku RS broj 27/2011 objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom su proglašene za neustavne odredbe Zakona o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“ broj 44/95,46/98 i 1/01), koje propisuju da skupština stanara zgrade, saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, može da donesi odluke detaljno opisane u integralnoj verziji teksta.

Opširnije

Zakon o advokaturi

Fokus: Novi Zakon o advokaturi („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011), koji je stupio na snagu 17.05.2011. godine (u daljem tekstu: „Zakon“), uređuje advokatsku službu, uslove za bavljenje advokaturom i oblike rada advokata, prava i obaveze advokata i advokatskih pripravnika i rad advokatskih komora. Najznačajnije izmene uvedene ovim Zakonom odnose se na uvođenje obaveznog osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti, formiranje imenika advokatskih ortačkih društava, formiranje Advokatske akademije i uvođenje advokatskog ispita, kao i na uslove propisane za upis advokata – stranih državljana u imenik advokata pri Advokatskoj komori Srbije.

Opširnije