Zaštita podataka i privatnosti

CSJ radi na usklađivanju poslovanja naših klijenata sa obavezama koje propisuje GDPR i lokalni Zakon o zaštiti podataka, kao i na razvoju politika privatnosti i uslova korišćenja, pripremajući ih da odgovore na ozbiljne pravne i finansijske rizike koje nameću rastuće obaveze zaštite podataka i privatnosti.

Pomažemo im da predvide izazove, oblikuju svoje strategije i fokusiraju se na poslovna i pravna pitanja i politike koje se tiču privatnosti i sajber bezbednosti.

Pored toga, naše iscrpno poznavanje zakona i propisa koji uređuju zaštitu podataka, usklađenost upravljanja podacima i bezbednost informacija omogućavaju nam da pomognemo klijentima postupaju u skladu sa složenim procedurama koje donose vladina i regulatorna tela.