Radno pravo

Mi u CSJ shvatamo da su zaposleni naših klijenata njihov najveći adut. Međutim, upravljanje njima na današnjem globalnom tržištu može da bude složeno i puno izazova.

Kako bismo ponudili klijentima najbolji mogući pravni savet, pristupamo svakom na individualan način i kroz naše bogato iskustvo savetujemo ih u svim aspektima radnog odnosa kako bi ispunili sve zakonske zahteve i stvorili i zadržali sigurnu i zdravo radno okruženje.

Pomažemo klijentima u razvoju i primeni politika i procedura na radnom mestu, izradi ugovora o radu, rešavanju pitanja u vezi sa pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim vrstama angažovanja, procedurama otkaza, poreskom, penzijskom i invalidskom osiguranju, zaštiti i bezbednosti na radu, mobingu i uznemiravanju, dobijanju boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji.

Uvek imajući na umu najbolje interese naših klijenata, pružamo profesionalno i efikasno pravno zastupanje u radnim sporovima, u slučajevima kada je sudski spor neizbežan.