Poresko pravo

Cilj CSJ je da pruži sveobuhvatne, visoko profesionalne poreske i konsultantske usluge u različitim poslovnim domenima, pristupajući svakom klijentu na individualan način kako bi se došlo do najpragmatičnijeg i najprikladnijeg rešenja koje je u skladu sa svim zakonskim zahtevima, i u potpunosti uzimajući u obzir ekonomski interes i poslovni ugled klijenta.

Naš tim obuhvata spoljne poreske savetnike koji su specijalizovani za savetovanje kod knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih pitanja, i koji su sarađivali sa nekim od velikih revizorskih kuća ili bili angažovani kao interni revizori za velike kompanije i državne institucije.