Intelektualna svojina

Bez obzira da li klijenti žele da zaštite brend, izum ili ideju, CSJ razume da su to elementi po kojima se njihovo poslovanje izdvaja i po čemu su jedinstveni.

Naša kancelarija nudi pravnim i fizičkim licima iz zemlje i inostranstva konsalting i zastupanje u pitanjima u vezi žigova, dizajna, topografija integrisanih kola, patenata i autorskih prava.

Usluge koje nudimo obuhvataju sve vrste ugovora koji se bave sa intelektualnom svojinom (prenos, licence, franšiza, zaloga, kao i a različiti ugovori o autorskim pravima), prethodno ispitivanje uslova za registraciju, pokretanje i sprovođenje postupka za registraciju, druge usluge zastupanja u postupcima pred upravnim organima i sudovima, sve u cilju sveukupna zaštita prava intelektualne svojine.