Bankarstvo
i Finansije

Od složenih preko graničnih transakcija do asistiranja klijentima pred bankama, glavni cilj CSJ je da pregovara, rukovodi i garantuje da su interesi naših klijenata zadovoljeni sa pravnog i komercijalnog aspekta.

Naša kancelarija pruža klijentima pomoć u pregovorima, strukturiranju poslova i kompletnoj due diligence proveri suprotnih strana, čime obezbeđuje da je svaki detalj usklađen sa svim zakonima i propisima odgovarajućih nadležnosti, kao i pri kompletiranju formalnosti kao što je registracija.

Zajedno sa stručnjacima iz oblasti bankarstva, naš tim čine i drugi stručnjaci koji rade u oblastima spajanja i sticanja, komercijalnih i korporativnih poslova, nekretnina i poreza.