Poznajemo finansijsku praksu i postupanje koji su u fokusu interesovanja banaka, drugih finansijskih institucija i privrednih društava.

Pružamo savete u vezi sa svim transakcijama koje se odvijaju u nacionalnom okviru.

Naše uskostručne oblasti poslovanja uključuju: finansijske poslove kupovine osnovnih sredstava, tržišta kapitala, derivate, regulativu o finansijskim uslugama, zajmove, kapitalizaciju duga, projektno finansiranje, finansije koje se tiču nepokretnosti, restrukturiranje, obezbeđenje, trgovinske finansije.

Pružamo savete koji se tiču bankarskog poslovanja, privatizacije i deviznog poslovanja.

Zastupamo poverioce sa obezbeđenim ili neobezbeđenim potraživanjima, dužnike, kao i privredna društva u stečaju i likvidaciji.