Retail & Leisure

Naša kancelarija savetuje jednog od najistaknutijih klijenata u sektorima maloprodaje i zabave i poseduje iscrpno iskustvo, posebno kada je reč o značajnim kompleksima mešovite namene koji obuhvataju maloprodajne i ugostiteljske objekte, kao i objekte namenjeni zabavi i slobodnom vremenu.

CSJ tim ima dugogodišnje iskustvo u savetovanju uprave tržnih centara, obavljajući funkciju glavnog savetnika najistaknutijih maloprodajnih i trgovačkih centara širom zemlje. Naš pristup maloprodajnim klijentima je multidisciplinaran i na svakodnevnom nivou. Pružamo im čitav niz pravnih usluga, predviđajući i uspešno odgovarajući na svakodnevne potrebe i zahteve naših klijenata.